کانون ریاضیدانان زمان در یک نگاه


ریاضیات نقش گسترده ای در زندگی آینده افراد داراست. ریاضیات قادر است با اثرگذاری بر شخصیت انسانها،آن ها را در برابر مشکلات آینده زندگی مقاوم تر کند.
مطالعه ی ریاضیات وتفکر در مسائل ریاضی انسان را خلاق وپویا کرده است از او شخصیتی بسازد که بهتر در مورد مسائل روزمره زندگی خود استدلال وتفکر کند.اما درس ریاضی، عموما برای بچه ها مشکل وحتی همراه با ترس ووحشت است. این در حالی است که ریاضی یکی از چند درسی است که در باز کردن ذهن دانش آموز وآموزش چگونه اندیشیدن نقش درجه اول را دارد . بسیاری از معلمان فرهیخته که به آموزش ریاضی علاقمندند واشتیاق آموختن آن را به بچها دارند، همواره دنبال راه و روش هایی هستند که این درس را شیرین و فهمیدنی کنند و در واقع بچه ها را با ریاضیات آشتی دهند. بر این اساس وبه جهت رفع این نقیصه در بین دانش آموزان ،بر آن شدیم تا موسسه کانون ریاضیدانان زمان را که در چشم انداز خود ارتقا سطح دانش ریاضی دانش آموزان و دانشجویان را دارد، راه اندازی نماییم.
لذا کانون ریاضیدانان زمان با هدف جامعیت برای آموزش تخصصی ریاضیات ونشر وگسترش فرهنگ ریاضی،فعالیت خود راآغاز نمود.در نظام آموزشی خود از وزارت محترم آموزش وپرورش ،مجوزهای لازم را دریافت کرده تا بتواند با بهترین وپیشرفته ترین شیوه های علمی درتدریس ریاضیات اقدام به برگزاری کلاسهای ریاضی در مقاطع مختلف تحصیلی نماید.

از سویی با اندکی بررسی در بین کتاب های کمک درسی،متوجه یک نقص بزرگ که درآموزش مکتوب ریاضی مشاهده گردید شدیم، به طوری که اکثر کتابهای کمک درسی ریاضی صرفا مبادرت به ارائه ی تمرین های ریاضی وآن هم در قالب تست وچهار گزینه ای کرده اند. کانون ریاضیدانان زمان با آگاهی به این نواقص وپس از کسب مجوزهای لازم از وزارت محترم ارشاد اسلامی وبا بهره گیری از مدرسین مجرب و توانمند اقدام به تالیف،تدوین وچاپ کتابهای کمک درسی ریاضیات با رویکرد تفهیم مفاهیم ریاضیات نموده است.
شایان ذکر است به جهت یکبارچه نمودن نظام مدرن آموزشی ریاضی در کشور ،ایجاد و راه اندازی نمایندگی های کانون در شهرهای مختلف از برنامه های جامع دیگر این مرکز آموزشی بوده است،به طوری که تقاضاهای متعدد از سوی افراد واجد شرایط از شهرهای مختلف کشور برای دریافت نمایندگی های کانون ریاضیدانان زمان به دفتر کانون واصل گردیده است وتا کنون بیش از یکصد وپنجاه  نمایندگی رسمی دایر شده است که با توجه به تقاضای روز افزون هر روز بر تعداد آن افزوده میگردد.

ریاضی را با زمان پیش ببرید .
درخواست نمایندگی تالار افتخارت ورود نمایندگی ها آلبوم تصاویر نظرسنجی سرگرمی ها خبرنامه