برگزاری آزمون ریاضی مرحله هشتم سال تحصیلی پنج شنبه 14اردیبهشت1396

کانون ریاضیدانان زمان در پایان سال تحصیلی 96-1395، هشتمین (آخرین) مرحله از آزمون‌های ریاضی خود را که آزمون جامع نیز می‌باشد، به‌صورت هماهنگ و گسترده در کلیه‌ی پایه‌های تحصیلی در نمایندگی‌های رسمی کانون در سراسر کشور برگزار می‌نماید.                                                         

شایان ذکر است که تاریخ برگزاری آزمون ریاضی مرحله هشتم، روز پنج‌شنبه مورخ 14/02/1396 می‌باشد.                                

ریاضی را با زمان پیش ببرید .
ورود نمایندگی ها دریافت کارنامه درخواست نمایندگی تالار افتخارت آلبوم تصاویر نظرسنجی سرگرمی ها خبرنامه