برگزاری آزمون ریاضی مرحله دوم سال تحصیلی در روز پنج شنبه 24 آبان ماه97

 

کانون ریاضیدانان زمان پس از برگزاری آزمون ریاضی مرحله اول، دومین مرحله از آزمون‌های ریاضی ترم سال تحصیلی 98-1397 را در کلیه‌ی پایه‌های تحصیلی به‌صورت هماهنگ و گسترده در نمایندگی‌های رسمی کانون در سراسر کشور برگزار می‌نماید.                                                         

شایان ذکر است که تاریخ برگزاری آزمون ریاضی مرحله دوم، روز پنج‌شنبه مورخ 1397/08/24 می‌باشد.                                 

ریاضی را با زمان پیش ببرید .
ورود نمایندگی ها دریافت کارنامه درخواست نمایندگی تالار افتخارت آلبوم تصاویر نظرسنجی سرگرمی ها خبرنامه