برای کودکان لجباز تکنیک بی اعتنایی را اجرا کنیم

 

خبرگزاری پانا+

 

سارا فغانپور روانشناس اظهار داشت: در هنگام لجبازی کودک سعی کنید کاملا به او و رفتارهایش بی اعتنا باشید و برای جلوگیری از درگیری کودک را ترک کرده و به دنبال انجام کارهای خود بروید.
وی تصریح کرد: هنگامی که کودک با بی اعتنایی مواجه می شود در ابتدا با ایجاد سروصدا و جیغ و دادهای پی در پی سعی در جلب توجه می کند که والدین باید بسیار هوشمندانه عمل کرده وکوچکترین عکس العملی به فرزند نشان ندهند.
این روانشناس ادامه داد: در نهایت کودک از سرو صدا خسته شده و دست از لجبازی بر می دارد اما در اکثر مواقع احساساتشان جایگزین خواهد شد مثلا از خشونت به بدعنقی تبدیل می شود.
فغانپور گفت: والدین در هنگام جایگزینی احساسات فرزند باید صبوری به خرج دهند تا او خواسته اش را مطرح کند ،پس از ان ، پدر یا مادر با ارامش به حرف های کودک گوشدهند تا او متوجه شود با لجبازی کاری از پیش نخواهد برد.

ریاضی را با زمان پیش ببرید .
ورود نمایندگی ها دریافت کارنامه درخواست نمایندگی تالار افتخارت آلبوم تصاویر نظرسنجی سرگرمی ها خبرنامه