۲سالگی مناسب ترین سن برای گذاشتن کودکان به مهدکودک

خبرگزاری پانا+مان الله قرائی مقدم با بیان اینکه بر اساس پژوهش هایی که در خصوص کودکانی که به مهدکودک می روند، انجام شده، تا پیش از دو سالگی هیچ محبتی جای محبت مادر را نمی گیرد، گفت: به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، زنان مجبور هستند در تامین هزینه های زندگی مشارکت کنند. بنابراین گذاشتن کودکان به مهد از سوی مادران یک اجبار است و به اختیار مادران نیست. پرستار هرگز جای مادر را نمی گیرد اما رفتن کودکان بعد از دوسالگی به مهد مشکلات کمتری برای کودکان ایجاد می کند.
این آسیب شناس اجتماعی با بیان اینکه مهر و محبت مادربزرگ و پدربزرگ ها از مهدکودک ها بهتر است، گفت: بعد از مرخصی قانونی بهتر است کودکان نزد پدربزرگ ها و مادربزرگ ها بزرگ شوند تا به مهدکودک ها روند و زیر نظر مربیان رشد کنند. محبت مادربزرگ ها جایگزین مناسبی برای محبت مادران است و این کودکان از لحاظ عاطفی کمتر دچار مشکل می شوند.
قرائی مقدم با تاکید بر اینکه ریشه های شخصیتی کودکان در همین سالها شکل می گیرد، گفت: با توجه به تاکیداتی که در خصوص فرزند آوری در جامعه می شود، قوانینی برای حمایت مادران شاغل انجام گیرد تا امنیت شغلی و امنیت اقتصادی آنها دچار مشکل نشود.
وی با اشاره به اینکه بعد از دوران نوزادی، مشکلی برای فرزند مادران شاغل ایجاد نمی شود، گفت: بر اساس تحقیقات انجام شده در مناطق ۱۳ و ۱۴ تهران، میانگین نمرات فرزندان مادران شاغل یک تا ۲.۵ برابر بیش از مادران خانه دار است.

ریاضی را با زمان پیش ببرید .
ورود نمایندگی ها دریافت کارنامه درخواست نمایندگی تالار افتخارت آلبوم تصاویر نظرسنجی سرگرمی ها خبرنامه