اعلام برنامه امتحانات نهایی سوم متوسطه و پیش دانشگاهی در شهریور95اعلام برنامه امتحانات نهایی سوم متوسطه و پیش دانشگاهی در شهریور95

این برنامه ها مختص دانش آموزان سال سوم متوسطه رشته های نظری، شیوه سالی واحدی ، نیمسالی واحدی ویژه بزرگسالان و داوطلبان آزاد، دانش آموزان سال سوم متوسطه رشته های فنی و حرفه ای و دانش آموزان سال چهارم « روزانه بزرگسالان و داوطلبان آزاد » است .

 
وی افزود : مدیران واحدهای آموزشی موظفند عین برنامه امتحانی را دراسرع وقت و به نحو مقتضی در محل مناسب نصب كرده و علاوه برآن ، تاریخ و زمان برگزاری امتحانات هر رشته را به اطلاع كلیه دانش آموزان و داوطلبان آزاد برسانند .
ریاضی را با زمان پیش ببرید .
ورود نمایندگی ها دریافت کارنامه درخواست نمایندگی تالار افتخارت آلبوم تصاویر نظرسنجی سرگرمی ها خبرنامه