افزوده شدن ۵۰ هزار دانش‌آموز اول دبستانی به مدارسافزوده شدن ۵۰ هزار دانش‌آموز اول دبستانی به مدارس

در سال تحصیلی کنونی جمعیت دانش‌آموزی در دوره ابتدایی 7 میلیون و 425 هزار نفر بود.

وی افزود: پیش بینی می‌کنیم در سال تحصیلی آینده جمعیت دانش‌آموزان دوره ابتدایی به 7 میلیون و 750 هزار نفر برسد که یعنی حدود 300 هزار نفر افزایش جمعیت در دوره ابتدایی خواهیم داشت.

دیمه‌ور در خصوص تعداد ورودی دانش‌آموز به اول دبستان تصریح کرد: پیش بینی می‌کنیم در پایه اول دبستان حدود 45 تا 50 هزار نفر به جمعیت دانش‌آموزی کشور در سال تحصیلی آینده اضافه شود.

وی با بیان اینکه افزایش جمعیت جوان کشور خبر خوب و خوشی برای کشور است، گفت: در طی دوسال گذشته عدد قابل توجهی به جمعیت دانش‌آموزی کشور اضافه شده است به طوری که در دوسال قبل 450 هزار نفر و امسال هم 300 هزار نفر به جمعیت دوره ابتدایی اضافه شد.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: بخشی از این آمار مربوط به بازماندگان از تحصیل است، یعنی در سال گذشته 41 هزار نفر بازگشت به تحصیل داشتیم و به موضوع جلوگیری از خروج دانش‌آموزان و افزایش ظرفیت دسترسی هم توجه داریم.

ریاضی را با زمان پیش ببرید .
ورود نمایندگی ها دریافت کارنامه درخواست نمایندگی تالار افتخارت آلبوم تصاویر نظرسنجی سرگرمی ها خبرنامه