طلاعيــه‌ سازمان ‌سنجش ‌آموزش ‌كشور طلاعيــه‌ سازمان ‌سنجش ‌آموزش ‌كشور

يرو اطلاعيه مورخ 95/6/29، بدين‌‌وسيله‌ به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي رشته‌هاي مختلف تحصيلي نيمه‌متمركز آزمون سراسري سال1395 مي‌رساند كه اسامي معرفي‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي مربوط در روز چهارشنبه مورخ 95/7/28 از طريق سايت اين سازمان به نشانيwww.Sanjesh.org اعلام خواهد شد. 

كليه معرفي‌شدگان مي‌بايست مطابق برنامه زماني كه به همراه فهرست اسامي اعلام خواهد شد براي انجام مراحل ‌مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش رشته‌ نيمه‌متمركز مربوط به محل‌هاي تعيين شده مراجعه نمايند. 

 
ریاضی را با زمان پیش ببرید .
ورود نمایندگی ها دریافت کارنامه درخواست نمایندگی تالار افتخارت آلبوم تصاویر نظرسنجی سرگرمی ها خبرنامه